Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

2024


2024.06.07

Zarządzenie Nr 45/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pod nazwą:

„Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania”.

Zarządzenie Dyrektora MOPR Nr 45/2024 (dostępne)
Zarządzenie Dyrektora MOPR Nr 45/2024 (skan)

2024.05.08

Zarządzenie Nr 42/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn.:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”

Zarządzenie Dyrektora MOPR Nr 42/2024 (dostępne)
Zarządzenie Dyrektora MOPR Nr 42/2024 (skan)
Zarządzenie Nr 622/24 Prezydenta Miasta Białegostoku (dostępne)
Zarządzenie Nr 622/24 Prezydenta Miasta Białegostoku (skan)

2023

2023.12.18

Zarządzenie Nr 1300/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 rok pn.:
 1. Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;
 2. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno - szkoleniowego”;
 3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego dla 14 dzieci”.
Zarządzenie Nr 1300/23 Prezydenta Miasta Białegostoku (dostępne).pdf
Zarządzenie Nr 1300/23 Prezydenta Miasta Białegostoku (skan).pdf


Zarządzenie Nr 1302/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok pn.:

 1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”;
 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”;
 3. Prowadzenie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku”.

Zarządzenie Nr 1302/23 Prezydenta Miasta Białegostoku (dostępne).pdf
Zarządzenie Nr 1302/23 Prezydenta Miasta Białegostoku (skan).pdf2023.11.16

ZARZĄDZENIE NR 74/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 17 listopada 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r.

„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego dla 14 dzieci”.”

Zarządzenie Nr 74/2023 (skan)
Zarządzenie Nr 74/2023 (do odczytu)

2023.11.16

Zarządzenie  NR 67/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r.

Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.

Zarządzenie NR 67/2023 (skan)
Zarządzenie NR 67/2023 (do odczytu)


ZARZĄDZENIE NR 68/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r.

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno - szkoleniowego”.

Zarządzenie Nr 68/2023 (skan)
Zarządzenie Nr 68/2023 (do odczytu)

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r.

„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci”.

Zarządzenie Nr 69/2023 (skan)
Zarządzenie Nr 69/2023 (do odczytu)


ZARZĄDZENIE NR 70/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.

Zarządzenie Nr 70/2023 (skan)
Zarządzenie Nr 70/2023 (do odczytu)


ZARZĄDZENIE NR 71/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”.

Zarządzenie Nr 71/2023 (skan)
Zarządzenie Nr 71/2023 (do odczytu)


ZARZĄDZENIE NR 72/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.

Prowadzenie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku”.

Zarządzenie Nr 72/2023 (skan)
Zarządzenie Nr 72/2023 (do odczytu)


2022.12.15

Zarządzenia Nr 1364/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15.12.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2023 rok pod nazwą:

 1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” ,
 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” .

 Zarządzenia Nr 1364/22 (skan).

Zarządzenia Nr 1364/22 (dostępne).

2022.12.15

Zarządzenia Nr 1363/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 grudnia 2022 r. (kopia w załączeniu) w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 pn.: 

 1. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;
 2. „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;
 3. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.”;
 4. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.”.

 Zarządzenia Nr 1363/22 (skan).

Zarządzenia Nr 1363/22 (dostępne).

 

2022.11.16

Zarządzenia Nr 58/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r. pn.: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.”.
 1. Zarządzenie Nr 58/2022
 2. Zarządzenie Nr 58/2022 (dostępne)dostępne)
 3. Załącznik do Zarządzenia NR 58/2022 (dostępne)

2022.11.16

Zarządzenia Nr 57/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r. pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.”;

 1. Zarządzenie Nr 57/2022
 2. Zarządzenie Nr 57/2022 (dostępne)
 3. Załącznik do Zarządzenia NR 57/2022 (dstępne)

2022.11.16

Zarządzenia Nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.:  „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;

 1. Zarzadzenie Nr 56/2022
 2. Zarządzenie Nr 56/2022 (dostępne)
 3. Załącznik do Zarządzenia NR 56/2022 (dostępne)

2022.11.16

Zarządzenia Nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.: „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;

 1. Zarządzenie Nr 55/2022
 2. Zarządzenie Nr 55/2022 (dostąpne)
 3. Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2022 (dostępne)

 

2022.11.16

Zarządzenia Nr 54/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16.11.2022 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2023 r.),
 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2023 r.).
 1. Zarządzenie Nr 54/2022
 2. Zarządzenie Nr 54/2022 (dostępne)
 3. Załącznik do zarządzenia Nr 54/2022 (dostępne)

2022

2022.09.29/30

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 29.09.2022  r. oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 30.09.2022 r. oferta Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (skan).
Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (do odczytu).
Oferta Fundacji Instytut Białowieski (skan).

2022.08.03

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dniu 01.08.2022 r.  wpłynęły oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy i Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

 1. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (do odczytu)
 2. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Skan)
 3. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (do odczytu)
 4. Informacja dot. wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Dostepny)
 5. Informacja dot. wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Skan)

2021

2021.11.16

Zarządzenie Nr 48/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16.11.2021 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2022 r.),
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2022 r.).

Zarządzenie Nr 48/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Skan PDF)
Zarządzenie Nr 48/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Do odczytu DOC)
Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Do odczytu DOC)

Zarządzenia Nr 49/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. pn.: Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;

Zarządzenie Nr 49/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Skan PDF)
Zarządzenie Nr 49/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Do odczytu DOC)
Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Do odczytu DOC)

Zarządzenia Nr 50/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. pn.: Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.

Zarządzenie Nr 50/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Skan PDF)
Zarządzenie Nr 50/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Do odczytu DOC)
Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Do odczytu DOC)

Zarządzenia Nr 1002/2021 oraz 1003 Prezydenta Miasta Białegostoku dot. rozstrzygnięcia konkursu z zarz. nr. 48/2021, 49/2021, 50/2021

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1002_2021 dot. zarz. 48_2021 Dyrektora MOPR (Skan)
Zarzadzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1002_2021 dot. zarz. 48_2021 Dyrektora MOPR (Dostepny)
Zarzadzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1003_2021 dot. zarz. 49_2021 i 50_2021 Dyrektora MOPR (Skan)
Zarzadzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1003_2021 dot. zarz. 49_2021 i 50_2021 Dyrektora MOPR (Dostepny)

2021.09.28

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 23.09.2021 r. oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 24.09.2021 r. oferta Fundacji Instytut Białowieski.
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.
Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Do odczytu PDF)
Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Skan PDF)
Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Do odczytu PDF)
Informacja dot. wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Do odczytu PDF)
Informacja dot. wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Skan PDF)

2020

2020.12.18

Zarządzenie Nr 1105/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 
Zarzadzenie_Nr_1095.pdf

Zarządzenie Nr 1095/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2023
Zarzadzenie_1105.pdf

2020.11.18

Zarządzenia Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. oraz Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:Zarządzenia Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. oraz Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2021 r.),
 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2021 r.),
 3. „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku” (na lata 2021 – 2023).

Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.doc
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.docx
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.pdf
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. pn.: „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. pn.: „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. pn.: „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 41/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 pn.: „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.docx
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 pn.: „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.”.
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.docx
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.pdf

2020.11.05

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dniu 05.11.2020 r.  wpłynęły oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy i Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

 1. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Skan PDF)
 2. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (Skan PDF)
 3. Informacja dotycząca przyznanej dotacji (Skan PDF)

 

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 30.07.2020 r. oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 31.07.2020 r. oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy i Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

 1. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Do odczytu PDF)
 2. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Skan PDF)
 3. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy (Do odczytu PDF)
 4. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy (Skan PDF)
 5. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Do odczytu PDF)
 6. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Skan PDF)
 7. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (DOCX)
 8. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Skan PDF)

 

2019

„Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”
ZARZĄDZENIA NR 25/2019 Z DNIA 27.06.2019 R.
Zarządzenia Nr 620/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku pn.: „Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”

 

„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 15.11.2019 r.
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 15.11.2019 r.  
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

 „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1095-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

 „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.
2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.  
Zarządzenie Nr 1097-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.pdf2020 r.pdf

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy