Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Pomoc osobom dorosłym

Pomoc dzieciom

Hostel

 1. Całodobowe dyżury interwencyjne
 2. Całodobowe poradnictwo telefoniczne
 3. Poradnictwo:
  • Psychologiczne
  • Pedagogiczne
  • Prawne
  • Rodzinne
  • Socjalne
 4. Udział pracowników OIK na miejscu wydarzeń traumatycznych - pierwsza pomoc psychologiczna/emocjonalna na miejscu zdarzenia (traumy masowe i indywidulane np. nagła śmierć, samobójstwo, wypadki komunikacyjne)
 5. Interwencyjna pomoc w środowisku/miejscu zamieszkania potrzebującej osoby/rodziny
 6. Terapia osób w kryzysie (możliwość terapii w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ruchowo)
 7. Terapia par
 8. Konsultacje indywidualne dla rodziców w trakcie rozwodu dotyczące relacji z dziećmi
 9. Wsparcie psychologiczne i konsultacje dla przedstawicieli służb społecznych szczególnie narażonych na stres zawodowy: pedagodzy, kuratorzy społeczni, służby emergencyjne i interwencyjne (służba zdrowia, Policja, Straż Miejska) 
 10. Wsparcie grupowe *

1. Konsultacje indywidualne dla dzieci z psychologiem

2. Konsultacje indywidualne dla dzieci z pedagogiem

3. Konsultacje indywidualne dla rodziców z psychologiem/pedagogiem

4. Zajęcia grupowe *

Ośrodek prowadzi hostel dla kobiet oraz kobiet z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w tym doświadczających przemocy w rodzinie. Okres czasowego pobytu w hostelu wynosi 14 dni. W przypadku wystąpienia szczególnych przesłanek okres pobytu może być warunkowo przedłużony do 3 miesięcy. Ośrodek nie zapewnia wyżywienia.

Osoby przebywające w hostelu mogą korzystać z kuchni, łazienki, pralni, pokoju rekreacyjnego dla dzieci.

Wsparcie grupowe *

GRUPA

Cel

ORGANIZACJA

TERMIN

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku  8-12 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu likwidowanie skutków urazu związanego z byciem świadkiem i ofiarą przemocy domowej, urazu spowodowanego rozwodem rodziców, wychowywania się w rodzinie alkoholowej oraz związanego z izolacją społeczną. Realizowane zadania służą budowaniu więzi w grupie oraz atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie, poznawaniu pozytywnych form spędzania wolnego czasu.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz w tygodniu.

Przewidziany czas realizacji: okres roku szkolnego, od września do czerwca.

Zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne.

 Grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i z zaburzeniami lękowymi

Zajęcia przewidziane są dla osób, które doświadczają trudności w konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem i zaburzeniami lękowymi. Warsztaty składają się z części edukacyjnej, dotyczącej m.in. stresu, zaburzeń lękowych, czy budowania kontaktu z własnymi emocjami i ich kontrolowanego wyrażania oraz treningu oswajania stresu połączonego z ćwiczeniami relaksacyjnymi.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz w tygodniu.

Przewidziany czas realizacji: 8 spotkań.

Zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne.

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pn.: „Szkoła dla Rodziców” (Cz.1).

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły – dziecko opartej na dialogu, okazywanie szacunku dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptowanie trudności i ograniczeń, obdarzanie zaufaniem, dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka, egzekwowanie wymagań, pozwalanie na ponoszenie przez dziecko konsekwencji własnych zachowań.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Przewidziany czas realizacji: 10 spotkań.

Zajęcia trwają 4 godziny dydaktyczne.

 Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pn.: „Szkoła dla Rodziców” (Cz.2) – „Rodzeństwo bez rywalizacji”.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji w rodzeństwie w atmosferze wzajemnego poszanowania siebie i wspierania w trudnych chwilach życia. Warsztaty są przeznaczone dla tych rodziców, którzy uczestniczyliw zajęciach „Szkoły dla Rodziców”cz. 1.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Przewidziany czas realizacji: 10 spotkań.

 Zajęcia trwają 4 godziny dydaktyczne.

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w relacjach rodzinnych. Celem zajęć grupowych jest udzielenie wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy oraz wypracowania umiejętności radzenia sobie z tym problemem, umiejętności wydobywania własnych zasobów i umacniania poczucia własnej wartości, rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu (w poniedziałki) w godzinach popołudniowych. Grupa ma charakter otwarty, co znaczy, że dołączyć do grupy można w każdym czasie.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: od września do czerwca. Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne.

 Grupa dla osób doświadczających trudności w relacjach

Celem zajęć jest pomoc w zrozumieniu własnych mechanizmów uniemożliwiających dobre relacje z innymi. Spotkania polegają na terapii grupowej i są okazją do poznania siebie, przepracowania destrukcyjnych schematów zachowań relacyjnych i wyznaczenia kierunków rozwoju osobistego.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych i trwają 2 godziny dydaktyczne.

Cykl spotkań obejmuje czas od października do czerwca. Zakwalifikowanie do grupy następuje po uprzedniej konsultacji indywidualnej        z terapeutą. Terapia grupowa jest dopełnieniem terapii indywidualnej.

 Grupa korekcyjno-edukacyjno dla osób stosujących przemoc w rodzinie

działa w ramach

Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja w zakładce: Realizowane Programy

   

 Grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie

działa w ramach

Programu Oddziaływań Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja w zakładce: Realizowane Programy

   

 Program Edukacyjno – Motywujący dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Informacja w zakładce: Realizowane Programy

   
 • Możliwość organizacji warsztatów psychoedukacyjnych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie społeczne (w zależności od potrzeb lokalnego środowiska/adekwatnie do potrzeb)
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy