Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku realizującą zadania pomocy społecznej działającą na terenie miasta Białystok.

Ośrodek wykonuje zadania:

 • pomocy społecznej;
 • z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związane z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • z związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;
 • związane z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
 • wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego związane z przyznawaniem i wypłatą pomocy pieniężnej;
 • związane z przyznawaniem świadczenia wychowawczego;
 • z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • związane z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • związane z wypłatą repatriantom świadczeń na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, poniesionych w związku z osiedleniem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • związane z wypłatą świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

 1. Budynek administracyjny przy ul. Malmeda Ichcoka 8, 15-440 Białystok
 2. Budynek administracyjny przy ul. Klepackiej 18, 15-634 Białystok, w którym mieszczą się:
 • Dział Świadczeń Rodzinnych,
 • Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 1. Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7, 15-464 Białystok
 2. Budynek przy ul. Białej 13/33, 15-434 Białystok, w którym mieszczą się:
 • Klub „Senior +”,
 • Dział Opieki nad Dzieckiem,
 • Zespół do spraw Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Pracowników Socjalnych nr 10 – pomoc cudzoziemcom.
 1. Zespoły Pracowników Socjalnych mieszczące się w różnych budynkach na terenie miasta:
 • Zespół nr 1 przy ul. Mieszka I 8 c,
 • Zespół nr 2 przy ul. Siewnej 2,
 • Zespół nr 3 przy ul. Sienkiewicza 53,
 • Zespół nr 4 przy ul. Radzymińskiej 16,
 • Zespół nr 5 przy ul. Generała Józefa Hallera 8,
 • Zespół nr 6 przy ul. Generała Józefa Bema 2,
 • Zespół nr 7 przy ul. Storczykowej 5,
 • Zespół nr 8 przy ul. Swobodnej 24,
 • Zespół nr 9 przy ul. Witosa 38,

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

W celu załatwienia sprawy w MOPR osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • wysłać korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Malmeda Ichcoka 8, 15-440 Białystok
 • złożyć pismo osobiście w sekretariacie MOPR przy ul. Malmeda Ichcoka 8
 • wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać faksem na numer: 85 879 79 51
 • skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 85 879 79 50
 • w budynkach przy ul. Klepackiej 18, ul. Malmeda Icchoka 8, ul. Białej 13/33
  i ul. Włókienniczej 7 w ramach usługi tłumacza języka migowego on – line są obsługiwani klienci głusi. W pozostałych lokalizacjach osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić taki fakt w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 85 879 79 50 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w MOPR, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku pracuje w poniedziałki
w godzinach 8:00 – 17:00 a od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.


Do pobrania:

Informacje o MOPR tekst do odczytu maszynowego

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy