2021

2021.09.28

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 23.09.2021 r. oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 24.09.2021 r. oferta Fundacji Instytut Białowieski.
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.
Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Do odczytu PDF)
Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Skan PDF)
Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Do odczytu PDF)

2020

2020.12.18

Zarządzenie Nr 1105/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 
Zarzadzenie_Nr_1095.pdf

Zarządzenie Nr 1095/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2023
Zarzadzenie_1105.pdf

2020.11.18

Zarządzenia Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. oraz Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:Zarządzenia Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. oraz Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2021 r.),
 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2021 r.),
 3. „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku” (na lata 2021 – 2023).

Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.doc
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.docx
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_36-2020.pdf
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_37-2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. pn.: „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_38_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. pn.: „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_39_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. pn.: „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.doc
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_40_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 41/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 pn.: „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.”;
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.docx
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_41_2020.pdf

 

Zarządzenia Nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 pn.: „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.”.
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.docx
Zarzadzenie_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.pdf (SKAN)
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.docx
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Dyrektora_MOPR_NR_42_2020.pdf

2020.11.05

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dniu 05.11.2020 r.  wpłynęły oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy i Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

 1. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Skan PDF)
 2. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (Skan PDF)
 3. Informacja dotycząca przyznanej dotacji (Skan PDF)

 

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 30.07.2020 r. oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 31.07.2020 r. oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy i Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

 1. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Do odczytu PDF)
 2. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Skan PDF)
 3. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy (Do odczytu PDF)
 4. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy (Skan PDF)
 5. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Do odczytu PDF)
 6. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Skan PDF)
 7. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (DOCX)
 8. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Skan PDF)

 

2019

„Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”
ZARZĄDZENIA NR 25/2019 Z DNIA 27.06.2019 R.
Zarządzenia Nr 620/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku pn.: „Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”

 

„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 15.11.2019 r.
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 15.11.2019 r.  
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

 „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1095-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

 „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.
2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.  
Zarządzenie Nr 1097-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.pdf2020 r.pdf