BEZPŁATNĄ INFORMACJĄ, PORADĄ I POMOCĄ W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W BIAŁYMSTOKU SŁUŻĄ:

1. Pracownia Psychoterapii Integracyjnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia,
ul. Storczykowa 5, tel. 85 663 56 76, czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 730 do 2000 ; piątek
w godz. 730 do 1500

2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2, tel. 85 743 31 25

3. Ośrodek Psychoterapii Dorota Bielonko, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, ul Sukienna 11A, tel. 85 740 45 50, czynna poniedziałek i czwartek w godz. 8:00do 20:00 ; wtorek, środa, piątek w godz. 8:00 do 19:00

4. NZOZ OPTIMA Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Sebastian Zdrójkowski ul. Kujawska 53/1, tel. 85 733 35 19, czynna poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 15:00 do 20:00; środa w godz. 9:00 do 20:00

5. NZOZ VIRTUS, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1, tel. 85 661 53 33, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 19:00

6. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii ul. Orla 6 B, tel. 85 746 06 23, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 19:00.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- pracownicy socjalni: poniedziałek 8:00 - 17:00; wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

• ZPS Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 27

• ZPS Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 653 85 22

• ZPS Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64

• ZPS Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 662 88 02

• ZPS Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - tel. 85 653 23 04

• ZPS Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 742 29 67

• ZPS Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 661 03 22

• ZPS Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 07

• ZPS Nr 9 - ul. Witosa 38 - tel. 85 879 78 00

• ZPS Nr 11 - ul. Biała 13/33 - tel. 85 653 73 56

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27; 85 744 50 28 - czynny całą dobę.

8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Bema 60/1, pok. 2,3, tel. 85 869 65 60; 85 869 65 61; 85 879 74 14czynna: poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30.

9. Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy DDPS - ul. Barszczańska 18, tel. 85 661 94 93, czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 - 18:00.

10. Stowarzyszenie „DROGA” :- „Nasz Dom” – ul. Proletariacka 21, tel. 85 652 47 17,- Ośrodek „ETAP” – ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24

11. KLUBY ABSTYNENTÓW:

1/ BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS” ul. Jagienki 4, tel.85 743 58 43- dyżur terapeuty uzależnień - w każdy wtorek w godz. 16:00 - 19:00- grupy Al.-Anon – w poniedziałek i środę w godz. 18:00 - 20:00 (Klub zapewnia opiekę nad dziećmi)- grupa dla ofiar przemocy domowej - w każdy wtorek godz.17:30

2/ BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „TĘCZA” ul. Gen. J. Hallera 8, tel.85 662 08 21- dyżur terapeuty uzależnień - w każdy czwartek w godz.16:00 - 18:00

3/ STOWARZYSZENIE abstynentów KLUB ABSTYNENTÓW „ARKA” ul. Barszczańska 5, tel.85 661 92 62

4/ STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „PRZYMIERZE” ul. Wieniawskiego 12, tel.85 868 48 80

5/ STOWARZYSZENIE RODZIN TRZEŹWOŚCIOWYCH „AZYL” ul. Mieszka I 8C lok.14, tel. 85 732 11 69- dyżur terapeuty uzależnień - w każdą środę w godz. 17:00-18:00

6/ STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „TANGO” ul. Radzymińska 16, tel. 795 000 765

7/ STOWARZYSZENIE „TABOR” - Białystok, ul. Składowa 7, tel. 85 742 82 23 12.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych

- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych przy Centrum Pomocy Samarytanin Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Kolejowa 26A, tel. 85 722 25 21, czynny: poniedziałek: 11.30 - 17.00, wtorek: 09.30 - 13.00, środa: 09.30 - 13.00, czwartek: 13.30 – 17.00, piątek: 09.30 – 13.00

- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ,,NEPSIS” ul. Warszawska 47, czynny: poniedziałek oraz środa w godz. 15.10- 18.10

13. Punkt Informacyjny AA- ul. Pietkiewicza 8B, tel. 85 664 17 70, czynny: wtorek, czwartek, niedziela w godz. 17:00 - 21:00

14. Rodzinny Telefon Zaufania - 85 732 22 22 czynny w godz. 17:00 - 22:00

15. Telefon Zaufania - 19288, czynny codziennie w godz. 1800 - 040016. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - tel. 800 120 002

17. Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 226 czynny całą dobę

18. Rzecznik Praw Obywatelskich - tel. 22 55 17 760, 22 55 17 811

19. Biuro Rzecznika Praw Dziecka - 22 696 55 50