Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Wszelkie szczegóły związane z naborem - warunki jakie musi spełniać kandydat, Jego obowiązki oraz proponowane wynagrodzenie - znajdziecie Państwo w załączonym pliku.