PLANOWANE TERMINY WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OKRESIE 01.11.2020 r. - 31.10.2021 r.

MIESIĄCPRZEKAZ
POCZTOWY*
KONTO BANKOWE /
KARTA PRZEDPŁACONA*
GOTÓWKA
w Kasie MOPR
LISTOPAD 13.11.2020 19.11.2020 27.11.2020
GRUDZIEŃ 10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020
STYCZEŃ 12.01.2021 21.01.2021 28.01.2021
LUTY 11.02.2021 23.02.2021 25.02.2021
MARZEC 11.03.2021 23.03.2021 30.03.2021
KWIECIEŃ 12.04.2021 22.04.2021 29.04.2021
MAJ 13.05.2021 24.05.2021 28.05.2021
CZERWIEC 11.06.2021 24.06.2021 29.06.2021
LIPIEC 12.07.2021 22.07.2021 29.07.2021
SIERPIEŃ 12.08.2021 23.08.2021 30.08.2021
WRZESIEŃ 13.09.2021 23.09.2021 29.09.2021
PAŹDZIERNIK 11.10.2021 21.10.2021 28.10.2021

Jednocześnie Ośrodek zawiadamia, że wypłata świadczeń z decyzji wydanych po terminie wskazanym w harmonogramie będzie realizowana w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.