PLANOWANE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE
01.10.2019 r. -  31.10.2020 r.

MIESIĄC

PRZEKAZ 
POCZTOWY

KONTO BANKOWE / 
KARTA PRZEDPŁACONA

GOTÓWKA 
w kasie MOPR

PAŹDZIERNIK

11.10.2019

23.10.2019

30.10.2019

LISTOPAD

12.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

GRUDZIEŃ

11.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

STYCZEŃ

13.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

LUTY

12.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

MARZEC

11.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

KWIECIEŃ

08.04.2020

22.04.2020

29.04.2020

MAJ

12.05.2020

21.05.2020

28.05.2020

CZERWIEC

09.06.2020

22.06.2020

29.06.2020

LIPIEC

13.07.2020

22.07.2020

30.07.2020

SIERPIEŃ

12.08.2020

24.08.2020

28.08.2020

WRZESIEŃ

09.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

PAŹDZIERNIK

12.10.2020

22.10.2020

29.10.2020

Jednocześnie Ośrodek zawiadamia, że wypłata świadczeń z decyzji  wydanych po terminie
wskazanym w harmonogramie będzie realizowana w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.