Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Piknik Rodzinny

Zdjęcia zrobione 10.06.2018 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny.

Dzień Babci i Dziadka

8 lutego 2018 r., w Tłusty Czwartek, w Zespole ds. Pieczy Zastępczej odbyło się spotkanie Babć i Dziadków, którzy utworzyli rodziny zastępcze swoim wnukom.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy