Realizowane Programy

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się:
o w warunkach wolnościowych
o w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji programu to 15 tygodni. Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 4 godziny dydaktyczne.

 

Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie

Program Psychologiczno-Terapeutyczny jest pogłębieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Istota Programu Psychologiczno-Terapeutycznego polega na uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się:
o w warunkach wolnościowych
o w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji programu to 10 tygodni. Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 3 godziny dydaktyczne.