Formy pomocy

Pomoc osobom dorosłym

1. Całodobowe dyżury interwencyjne.

2. Całodobowe poradnictwo telefoniczne.

3. Poradnictwo:

• Psychologiczne

• Pedagogiczne

• Prawne

• Rodzinne

• Socjalne

4. Terapia osób w kryzysie.

5. Terapia par

6. Wsparcie grupowe:

• Grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem
i zaburzeniami lękowymi;

Grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i z zaburzeniami lękowymi.
Zajęcia przewidziane są dla osób, które nie potrafią radzić sobie ze stresem i lękami. Warsztaty zawierają oprócz edukacji, dotyczącej m.in. stresu, zaburzeń lękowych, czy budowania kontaktu z własnymi emocjami i ich kontrolowanego wyrażania również trening oswajania stresu oraz ćwiczenia relaksacyjne.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz w tygodniu.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: 10 spotkań. Zajęcia trwają 2-3 godziny dydaktyczne.

• Grupa psychoedukacyjna i spotkania indywidualne dla rozwodzących się rodziców dotyczące relacji z dziećmi.

Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców „Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu”.

Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców, którzy planują rozstanie się, są w trakcie rozwodu, czy już po rozwodzie. Spotkania mają na celu podpowiedzieć rodzicom, jakie kroki warto podjąć, aby pomóc dzieciom przetrwać ten trudny czas i uporać się z bolesną dla wszystkich sytuacją kryzysową. Cały cykl składa się z czterech spotkań tematycznych:

1. Kryzysy rozwojowe rodziny.

2. Dziecko wobec rozwodu rodziców.

3. Rozwód w świetle prawa.

4. Rekonstrukcja więzi rodzinnych po rozwodzie.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: 4 spotkania. Zajęcia trwają 2-3 godziny dydaktyczne. Istnieje również możliwość spotkań indywidualnych.

• Szkoła dla Rodziców;

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pn.: „Szkoła dla Rodziców” (Cz.1).
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły – dziecko opartej na dialogu, okazywanie szacunku dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptowanie trudności i ograniczeń, obdarzanie zaufaniem, dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka, egzekwowanie wymagań, pozwalanie na ponoszenie przez dziecko konsekwencji własnych zachowań.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: 10 spotkań. Zajęcia trwają 4 godziny dydaktyczne.

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pn.: „Szkoła dla Rodziców” (Cz.2) – „Rodzeństwo bez rywalizacji”.
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji w rodzeństwie
w atmosferze wzajemnego poszanowania siebie i wspierania
w trudnych chwilach życia. Warsztaty są przeznaczone dla tych rodziców, którzy uczestniczyli

w zajęciach „Szkoły dla Rodziców”cz. 1.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: 10 spotkań. Zajęcia trwają 4 godziny dydaktyczne.

• Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w relacjach rodzinnych
Celem zajęć grupowych jest udzielenie wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie z tym problemem, umiejętności wydobywania własnych zasobów i umacniania poczucia własnej wartości, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Grupa ma charakter otwarty, co znaczy, że dołączyć do grupy można w każdym czasie.

 Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: od września do czerwca. Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne.

• Grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

Grupa korekcyjno-edukacyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie – działa w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

• Grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc
w rodzinie;

Grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie – działa w ramach Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Pomoc dzieciom

1. Konsultacje indywidualne dla dzieci z psychologiem

2. Konsultacje indywidualne dla dzieci z pedagogiem

3. Konsultacje indywidualne dla rodziców z psychologiem/pedagogiem

4. Zajęcia grupowe:

• Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji (TZA)
Metoda opiera się na założeniu, że agresja jest zachowaniem wyuczonym. W czasie treningu uczestnicy wypracowują skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z konfliktami. Uczą się rozpoznawania i wyrażania swoich potrzeb w sposób skuteczny i uczciwy – z szacunkiem do siebie i innych. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Najważniejszym efektem treningu jest mniej problemów – w szkole, w domu, wśród rówieśników.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają ok. 60 minut. Przewidywane są spotkania indywidualne rodziców/rodzica
z prowadzącymi pozwalające omówić postępy i trudności uczestników oraz wzmocnić efekty treningu.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: 30 spotkań.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych
Trening jest formą pomocy adresowaną bezpośrednio do dzieci doświadczających trudności z rówieśnikami, z problemem wyrażania emocji czy radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych, służących realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają ok. 60 minut.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: 6 miesięcy.

• grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 8 – 12 lat

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 8-12 lat
Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu likwidowanie skutków urazu związanego z byciem świadkiem i ofiarą przemocy domowej, urazu spowodowanego rozwodem rodziców czy wychowywania się w rodzinie alkoholowej. Realizowane zadania służą budowaniu więzi w grupie oraz atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie, poznawaniu pozytywnych form spędzania wolnego czasu.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej raz w tygodniu. Ponadto raz w miesiącu, w sobotę, dzieci spotykają się dodatkowo na tzw. zajęciach kulinarnych (nauka nakrywania do stołu, robienia kanapek, itp.)

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji: okres roku szkolnego, od września do czerwca. Zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne.

Hostel

Ośrodek prowadzi hostel dla kobiet oraz kobiet z dziećmi, które zalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w tym doświadczających przemocy w rodzinie. Okres czasowego pobytu w hostelu wynosi 14 dni. W przypadku wystąpienia szczególnych przesłanek okres pobytu może być warunkowo przedłużony do 3 miesięcy. Ośrodek nie zapewnia wyżywienia.

Osoby przebywające w hostelu mogą korzystać z kuchni, łazienki, pralni, pokoju rekreacyjnego dla dzieci.