Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Zapraszamy mieszkańców Białegostoku do złożenia ankiety na podstawie której zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie mieszkańców Białegostoku w codziennym funkcjonowaniu” dotyczącym dofinansowania do remontu lokalu mieszkalnego w celu adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych.

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie, informujemy o możliwości przystąpienia do programu dotyczącego dofinansowania do remontu lokalu mieszkalnego w celu adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych dla mieszkańców Białegostoku w ramach Priorytetu IV Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.3 Inwestycje społeczne, Typ projektu: Inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych), w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Projekt dotyczy dofinansowania do remontu lokalu mieszkalnego w celu jego adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie w ramach projektu obejmuje m. in.: prace remontowo-budowlane, winda zewnętrzna/wewnętrzna, budowa podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich, dostosowanie wejścia do budynku umożliwiającego swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku z poziomu terenu, domofon umożliwiający kontakt osobie z niepełnosprawnością i przystosowany technicznie dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (elementy montowane na stałe), np. uchwyty, poręcze, urządzenia głośnomówiące, zakup wyposażenia (np. łóżko rehabilitacyjne, podnośnik sufitowy) o minimalnej wartości jednostkowej 3 000,00 PLN (wydatki na wyposażenie nie mogą przekroczyć 20,00% kosztów kwalifikowalnych w ramach pojedynczego grantu).

UWAGA! Złożenie ankiety nie jest równoważne ze złożeniem wniosku w naborze i  nie decyduje automatycznie o udziale w projekcie.

Podstawowe założenia:

  1. Uczestnik ponosi wydatki samodzielnie.,
  2. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE zostanie ogłoszony nabór w ramach którego  uczestnik będzie musiał złożyć wniosek, zg. z wzorem który zostanie określony w terminie późniejszym, w  Regulaminie naboru. załącznikiem do wniosku będzie m. in kosztorys sporządzony przez osoby do tego uprawnione.
  3. Grant przyznawany będzie Grantobiorcy (mieszkańcowi Białegostoku) po podpisaniu umowy z Miastem w formie refundacji 85% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na remont lokalu mieszkalnego/zakup wyposażenia. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia wykonania inwestycji/zakupu wyposażenia (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.). Prace nie mogą być wykonane samodzielnie.
  4. Wysokość grantu będzie określona w umowie. Maksymalna wysokość grantu na 1 mieszkańca – 50 000,00 zł kosztów kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie ze środków UE 42 500,00 zł. Szczegóły zostaną określone w terminie późniejszym w Regulaminie naboru.
  5. Grant może zostać przeznaczony na remontu lokalu mieszkalnego w celu jego adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych. Grant nie może być przeznaczony na prace w budynkach gospodarczych lub niemieszkalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa/ankiety w formie papierowej (do urny) do dnia 12.03.2024 r. do godziny 15:30.

- w siedzibie MOPR w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8 lub ul. Klepacka 18

i/lub

- w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 lub w Kancelarii Ogólnej ul. Słonimska 1

Złożenie deklaracji nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. Dofinansowanie będzie możliwe jedynie w przypadku pozyskania środków unijnych na ten cel oraz gdy zgłoszony do remontu lokal mieszkalny będzie spełniał warunki techniczne umożliwiające jego adaptację do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidację barier architektonicznych.


plik ankiety do pobrania
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy