Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Wnioski można złożyć elektronicznie w systemie SOW, w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłać drogą pocztową. Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie. Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW, osoby posiadające podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP mogą uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku, przy czym preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z niej po raz pierwszy. Aż 30 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku otrzymają osoby, których wnioski będą kompletne w dniu przyjęcia.

Czytaj więcej...

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy