Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Mieszkańcy Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza rekrutację seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem zwróconych do MOPR opasek bezpieczeństwa w ramach Gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024-2025.

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”. Seniorom w wieku 65 lat i więcej zakwalifikowanym do Programu w ramach rekrutacji zostanie zapewniony dostęp do niewykorzystanych urządzeń - w miarę posiadania ich przez MOPR.

Opaski bezpieczeństwa są sprawne i nadają się do dalszego użytku. Wyposażone są m.in. w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS oraz detektor upadku.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej do zgłaszania chęci ponownego wykorzystania opasek bezpieczeństwa poprzez wypełnienie ,,Karty zgłoszenia Seniora” (link do Karty) i dostarczenie jej do siedziby MOPR w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8 w godz. 800 - 1500 Kancelaria (pok. 1, I piętro) w terminie od 16.02.2024 r. do 23.02.2024 r. (decyduje kolejność wpływu wniosków do MOPR).

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia Seniora” dokona pracownik socjalny MOPR w miejscu zamieszkania seniora w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Kwalifikacji seniora do Programu dokona MOPR.

Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji są udzielane pod nr telefonów:
(85) 879-77-13, (85) 879-77-11.
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy