Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w 2023 r. rozpocznie się kolejna edycja Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

 

Cel programu:

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu m.in. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijania umiejętności samokontroli i zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Adresaci programu:

Do uczestnictwa w Programie kwalifikuje się:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub warunkowo umorzył postępowanie, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których Program może stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osoby motywowane do udziału w Programie przez pracowników socjalnych lub inne służby, w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty”:
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
  w Programie.

Założenia organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone są w formie sesji grupowych oraz w formie spotkań indywidualnych.
 • W trakcie Programu odbywają się co najmniej jedno spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem, mające służyć ustaleniu celu i kierunku zmian, jakie miałyby nastąpić poprzez udział w Programie.
 • Program przewiduje co najmniej 45 godzin zegarowych spotkań grupowych (15 spotkań grupowych - każde po 3 godziny zegarowe, spotkania będą odbywały się we wtorki od godz. 17.00).
 • Zajęcia grupowe odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu (przerwy między kolejnymi spotkaniami mogą być dłuższe w sytuacji wystąpienia dni świątecznych, wolnych od pracy lub z przyczyn niezależnych, w szczególności wystąpienia siły wyższej, klęski żywiołowej lub wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego).
 • Minimalna liczba uczestników zajęć w formie sesji grupowych wynosi 5 osób, natomiast maksymalna 15 osób.

Udział w programie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą można umówić się osobiście w MOPR w Białymstoku Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 lub telefonicznie (OIK czynny jest całodobowo) :

85 879 79 46, 85 879 79 47, 85 879 79 48.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Pan Jacek Gryczewski

Pan Andrzej Szypulski   

Programy korekcyjno-edukacyjne są finansowane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Wojewody Podlaskiego

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy