Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Flaga Godlo MRiPS MOPR

wspierajsenioralogo

Miasto Białystok realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Realizatorem zadania wsparcia seniorów jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy świadczących pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł I Programu zakłada:

  • Wsparcie społeczne,
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym w celu rozeznania potrzeb w zakresie wyposażenia seniorów w opaskę bezpieczeństwa zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie - Moduł II poprzez wypełnienie ,,Karty zgłoszenia Seniora” i wysłanie jej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do siedziby MOPR przy ul. Malmeda Icchoka 8 lub siedziby Zespołów Pracowników Socjalnych od poniedziałku do piątku w godz.8-15:

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1, ul. Mieszka I 8c, tel.(85) 748-20-28

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2, ul. Siewna 2, tel. (85) 879-78-35

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3, ul. Sienkiewicza 53, tel. (85) 879-78-51

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4, ul. Radzymińska 16, tel.(85) 879-78-69

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 5, ul. gen. Józefa Hallera 8, tel.(85) 879-78-82

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 6, ul. Gen. Józefa Bema 2, tel.(85) 879-79-00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7, ul. Storczykowa 5, tel.(85) 879-79-19

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8, ul. Swobodna 24, tel.(85) 879-79-38

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9, ul. Witosa 38, tel.(85) 879-78-17

w terminie do 15.04.2022 roku.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia Seniora” dokona pracownik MOPR w miejscu zamieszkania Seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania wsparcia w formie tzw. ,,opieki na odległość”. Kwalifikacji Seniora do objęcia tą formą wsparcia dokona MOPR.

Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.). Kwota na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wynosi 495.947,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 są udzielane pod nr telefonu: (85) 879-77-13 lub (85) 879-77-11.

Karta zgłoszenia

Klauzula 

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy