Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:  

  • przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być przyznane świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy

 

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela UkrainyKlauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela UkrainyKim jest administrator danychAdministratorem danych jest Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3.Kontakt z administratoremZ administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:• mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,• pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,• na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.Kontakt z inspektorem ochrony danychAdministrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:• pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,• mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przetwarzania i podstawa prawnaCelem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:• prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy tj. art. 13a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Odbiorcy danychOdbiorcami danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy są:1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;Dane osobowe zgromadzone w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy udostępniane są:• ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,• ministrowi właściwemu do spraw rodziny,• wojewodom,• gminom- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.Jak długo będą przechowywane daneDane z bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze.Jakie masz prawaPrzysługuje ci prawo do:• dostępu do twoich danych,• żądania ich sprostowania.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoMasz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Źródło pochodzenia danych osobowychDane do bazy wprowadza organ gminy z wniosku o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Obowiązek podania dandanychdanychPodanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku składania wniosku o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywatela Ukrainy.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy