Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

W  dniu 25 stycznia 2022r. w Klubie  „Senior+"   Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski spotkał się z seniorami w  wyremontowanych  pomieszczeniach budynku przy ul. Białej 13/33. Na spotkaniu obecny był również Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pan Zbigniew Nikitorowicz.

Klub to ważne miejsce, dzięki któremu seniorzy mogą być bardziej aktywni
i kontaktować się z innymi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Emerytura to taki wiek, kiedy wreszcie możemy pomyśleć o aktywności, na jaką wcześniej nigdy nie było czasu. Życzę wszystkim seniorom, aby znajdowali czas na realizację swoich pasji i zainteresowań.

Klub „Senior+” posiada 35 miejsc i zapewni wsparcie dla ok. 100 osób (rotacyjnie). Z oferty Klubu skorzystają osoby w wieku 60 lat i więcej, mieszkańcy Białegostoku, nieaktywni zawodowo.  Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przewiduje się zajęcia m.in. muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne.

Na utworzenie Klubu „Senior+” Miasto Białystok pozyskało środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 200 000 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Miasto Białystok z własnych środków wydatkowało kwotę 653 272 zł. Bezpośrednim realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia o powierzchni ok. 180 m2. Są to sale spotkań, pomieszczenie do zajęć ruchowych, aneks kuchenny i 2 łazienki. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pomieszczeń klubu jest wyjście do ogrodu, co stwarza miejsce do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

 

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy