Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

 Flaga i godło Polski, logo MRiPS, logo MOPR

W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021, Projekt „Wiem, Umiem i Reaguję” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował cykl 6 warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli oświaty i służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty
w których łącznie uczestniczyło 58 osób.

Odbiorcami projektu byli przedstawiciele z białostockich placówek oświatowych tj. Dyrektorzy i Przedstawiciele Szkół i Przedszkoli z Miasta Białegostoku oraz pracownicy służby zdrowia (łącznie 58 osób).

Tematyka warsztatów:

  • „Przemoc w rodzinie – w czym się przejawia i jak ją rozpoznać”

„Rodzina z problemem przemocy”

„Praktyczne wskazówki rozpoznawania przemocy wobec dzieci”

„Doświadczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Symptomy przemocy u dzieci”

  • Najważniejsze regulacje prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie.
  • Schemat działań interwencyjnych w realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Praktyczne wypełnianie formularza „Niebieska Karta - A”.

Wiedzą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzielili się:

  • Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  • Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizujący procedury „Niebieskie Karty”

Celem warsztatów edukacyjnych było poszerzenie wiedzy nt. przemocy domowej, otrzymanie praktycznych wskazówek rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci. Specjaliści prowadzący warsztaty dzielili się swoim doświadczeniem
w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Przekazali również praktyczną wiedzę na temat wszczynania procedury „Niebieskie Karty” (uczestnicy nabyli umiejętność praktycznego wypełniania formularza „Niebieska Karta – A”), przedstawili najważniejsze regulacje prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz schemat działań interwencyjnych w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Opis zdjęć:

Zdjęcie nr 1 - Wnętrze sali szkoleniowej. Wokół stołu siedzą uczestnicy warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli oświaty i służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Centralne miejsce przy stole, po lewej stronie zdjęcia, zajmuje osoba prowadząca spotkanie. Warsztaty prowadzi kobieta, która stoi i zwrócona jest w kierunku słuchaczy. Uczestnicy szkolenia patrzą w jej kierunku z uwagą słuchając prelekcji.

Zdjęcie nr 2 - Wnętrze sali szkoleniowej. Warsztaty prowadzi kobieta, która na zdjęciu zajmuje centralne miejsce. Przed nią stoi laptop, który wykorzystuje do przedstawienia prezentacji. Na zdjęciu ujęte są 4 uczestniczki warsztatów, które siedzą przy stole naprzeciwko osoby prowadzącej spotkanie.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy