Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

W związku z liczną absencją chorobową pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zawiadamia, iż od dnia 17.01. 2022 r. do odwołania będą przyjmowani wyłącznie interesanci, którzy celem złożenia wniosku o świadczenia i dodatki, w tym również o dodatek osłonowy dokonali internetowej rezerwacji wizyty w MOPR na konkretny dzień i godzinę.

Rezerwacji można dokonać  na stronie internetowej MOPR w Białymstoku w zakładce E-Kolejk@ (Poradnik Interesanta)  lub pod numerami telefonów: 85-748-98-59: 85-742-29-00.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

KROKI:

1.Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.

2. Wniosek zeskanować.

3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.

4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.

5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, wrzucenie wniosku do skrzynki podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 lub w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy