Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane zarządzenia dot. konkursów na 2022 r. Zarządzenia dostępne do pobrania na BIP oraz na podstronie Zlecenie zadań publicznych

Zarządzenia Nr 48/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16.11.2021 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

  1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2022 r.),
  2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2022 r.).

Zarządzenia Nr 49/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. pn.: Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;

Zarządzenia Nr 50/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. pn.: Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy