Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Od dnia 1 listopada 2021 r. będą obowiązywać nowe korzystniejsze zasady przyznawania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O pomoc finansową mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2, do którego posiadają tytuł prawny,
  • dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej*) tj:
    • 2 103,00 zł w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.,
    • 2 328,00 zł od 01.01.2022 r.
  • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych,
  • zbierają odpady w sposób selektywny.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18.

Wzór wniosku obowiązujący od 1 listopada 2021 r. do pobrania.

Czytaj więcej -->

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy