Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Do udziału w konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna” zaproszeni byli wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Miasta Białegostoku. Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji świątecznych, pogłębianie wiedzy na temat symboliki świat wielkanocnych  oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 31 uczestników w wieku od 7 do 17 lat. Zgodnie z regulaminem konkursu, prace plastyczne były oceniane w 2 kategoriach wiekowych: dzieci do 12 roku życia i młodzież powyżej 12 roku życia. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy otrzymali też dyplomy.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy