Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Ważne informacje

Ważne!Od 1 sierpnia 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Mianowicie dobry start przysługuje na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność – do ukończenia 24. roku życia.

Ważne! Wniosek o świadczenie „Dobry start” na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych można składać tylko drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2019 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdzie złożyć wniosek papierowy?

Wnioski będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
w  siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18.

Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18.

Wzory są dostępne również pod adresem : Druki do pobrania / Wnioski

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy