ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

ul. Biała 13/33, Białystok

tel.:(85) 6886390; 6886391

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOM PEŁEN MIŁOŚCI

SZCZĘŚLIWI RODZICE

UŚMIECHNIĘTE DZIECI

 

Kim jesteśmy ?

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące kwestii opiekuńczo- wychowawczych. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, motywuje do podejmowania działań, wspiera w realizacji wyznaczonych celów. Asysta rodzinna opiera się na zasadzie pomocniczości, partnerstwie i współpracy oraz dobrowolności.


Czym się zajmujemy ?

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 pkt.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny.


Zadaniem asystenta rodziny jest:

 • wspieranie rodziny wychowującej dzieci, w szczególności przeżywającej
  trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.


Pracujemy z:

 • rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nawet w sytuacji umieszczenia dzieci poza rodziną;
 • małoletnimi rodzicami opuszczającymi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy
  i wychowującymi dziecko;
 • koordynujemy wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z ustawy „Za życiem”.


Formy wsparcia

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Kontaktuje się z rodziną nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.


Ponadto proponujemy:

 • poradnictwo w rozwiazywaniu problemów dotyczących wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio w Zespole ds. Asysty Rodzinnej lub za pośrednictwem strony internetowej adres emaliowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - udzielamy odpowiedzi na korespondencje jeżeli zawiera ona: imię i nazwisko, adres zamieszkania;
 • „Mądry rodzic”- spotkania na których rodzice nabywają umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, edycja składa się z 10 spotkań;
 • „Herbatka u asystenta”- grupy wsparcia prowadzone przez asystentów;
 • „Biblioteka asystenta”, rodziny objęte wsparciem asystenta mają możliwość wypożyczenia książek związanych z wychowywaniem dzieci;
 • „Bank czasu” - czyli wymiana usług świadczonych sobie wzajemnie przez rodziny;
 • udział w akcji „Rzecz za uśmiech”;
 • porady na temat naturalnego planowania rodziny;
 • imprezy, konkursy i inne.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Asystent rodziny realizuje wsparcie i pedagogizację rodziców. W pracy wykorzystuje m.in. elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii systemowej i dialogu motywującego.

 

 „Zima z książką

W związku z akcją „Zima z książką” asystenci Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w lutym 2021 r. ogłosili wśród rodzin objętych wsparciem konkurs na napisanie opowiadania na temat „ Jeden dzień z życia mojej rodziny w czasie pandemii ”. Z wykonanych prac stworzono książkę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Z otrzymanych prac wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - 2 osoby

II miejsce - 1 osoba

III miejsce -2 osoby

IMG 20210311 142457   IMG 20210311 142336