PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2020

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka wychnieniowa" - edycja 2020 powinny zgłaszać się bezpośrednio do następujących podmiotów:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych " Hospicjum" w Białymstoku, tel. 85 732 00 88 ( grupa docelowa -  10 osób dorosłych)

- Ośrodek Dziennego Pobytu Białystok, ul. Świętojańska 1C w godz. 9.00 - 15.00 (6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu -zapewnienie wyżywienia w formie II śniadania i obiadu)

  1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, tel. 661 077 513 (grupa docelowa - 12 osób dorosłych)

- usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

  1. Fundacja LABORO, tel. 535 681 218 (grupa docelowa - 10 osób dorosłych i 5 dzieci)

- usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością