wielkanoc 2021


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Dyrekcja i pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Białymstoku

 

Wielkanoc, 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

W celu umożliwienia przeprowadzenia samospisu internetowego jak największej ilości mieszkańców Ośrodek udostępnia odrębne stanowisko zgodnie z wymaganiami, na sali obsługi budynku przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2,
w trosce o wspólne bezpieczeństwo, osoby, które będą chciały przeprowadzić samospis
w naszej placówce proszone będą o wcześniejsze umówienie się telefoniczne i stosowanie się do rygoru sanitarnego.

Wszelkie informacje i materiały do pobrania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

https://spis.gov.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyłącza się do kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wiedzy na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Wszelkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy

  

W ślad za poparciem akcji edukacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypominamy o tym, że:

  • wpłaty gotówki (nienależnie pobrane świadczenia) należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe MOPR w Białymstoku; za pośrednictwem Oddziałów Banku Pekao wpłaty można dokonać bezpłatnie;
  • wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej oraz zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach; Kasa czynna jest
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie MOPR, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont.

W trosce o Państwa zdrowie w czasie pandemii zachęcamy do założenia rachunku bankowego, na który będą przekazywane świadczenia – pozwoli to uniknąć osobistego kontaktu z innymi podczas pobierania świadczenia.

Numer konta bankowego należy przekazać drogą mailową na adres właściwego Zespołu Pracowników Socjalnych wskazując dokładne dane osobowe i nr decyzji.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypłaty świadczeń na kartę przedpłaconą.

Szczególnie w obecnej sytuacji zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczeń.

Logo Aktywnego Samorządu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Także i w 2021 r. wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Za pomocą systemu SOW możliwe będzie załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, podpisanie i rozliczenie umowy dofinansowania. Wnioski będzie można złożyć elektronicznie (w systemie SOW) oraz w wersji papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłanie drogą pocztową.
Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW. Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW można uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku.

Czytaj dalej ...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ogłasza
konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych
miasta Białegostoku
nt.
„Kartka wielkanocna”

Od 01.02.2021 r. rozpoczął działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38.

W dniu wczorajszym dokonano oficjalnego otwarcia Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 9, w którym udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pan Adam Kurluta, Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku Pan Andrzej Ostrowski, a także Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pani Małgorzata Urbańska oraz Pani Jolanta Perkowska.

Nowa lokalizacja pozwoliła wprowadzić nowe standardy obsługi klienta. W Zespole Pracowników zorganizowana została sala obsługi Klientów.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Kontakt telefoniczny: 85-879-78-00 do nr -17.

Odnośnik do artykułu

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
poszukuje kandydatów na pracowników socjalnych

Odnośnik do artykułu

NOWY PODZIAŁ MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA REJONY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.02.2021 r. obowiązuje nowy podział miasta Białegostoku na rejony obsługiwane przez zespoły pracowników socjalnych. Z tym dniem rozpoczyna działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38 w Białymstoku.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Odnośnik do artykułu

Pracownicy socjalni i wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach Programu ,,Wspieraj Seniora” pomagają w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.