Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO BIAŁYSTOK, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

loga

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przezw ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest również EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Miasta oraz na dedykowanej dla Miasta podstronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda.

ANIMACYJNE FILMIKI EDUKACYJNE:

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

  • profilu na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w  obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w  konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa