Od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Mieszkańcy Białegostoku zainteresowani składaniem od dnia 1 lipca 2021 r. wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobowiązani są stosować niżej zamieszczone druki:

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Ważne: Wnioski składane na nieobowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. drukach nie będą mogły zostać rozpatrzone.