W dniu 26.05.2021 r. w siedzibie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Biała 13/33  odbyło się spotkanie grupy wsparcia „Herbatka u asystenta”. Zajęcia poświęcone były tematyce „Dnia Matki”. Podczas spotkania ozdabiano płócienne torby oraz rozmawiano o funkcjonowaniu rodzin w czasie epidemii COVID-19. W spotkaniu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny.

W dniu 26.05.2021 r. w siedzibie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Biała 13/33  odbyło się spotkanie grupy wsparcia „Herbatka u asystenta”. Zajęcia poświęcone były tematyce „Dnia Matki”. Podczas spotkania ozdabiano płócienne torby oraz rozmawiano o funkcjonowaniu rodzin w czasie epidemii COVID-19. W spotkaniu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny.

Opisy zdjęć dla niewidomych lub niedowidzących:
Zdjęcie 1: Na zdjęciu widoczna jest płócienna torba, na której osoba maluje kolorowe kwiaty
Zdjęcie 2: Na zdjęciu widoczna jest płócienna torba, na której osoba namalowała serce, w środku którego widnieje napis Matka Polka