Do udziału w konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna” zaproszeni byli wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Miasta Białegostoku. Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji świątecznych, pogłębianie wiedzy na temat symboliki świat wielkanocnych  oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 31 uczestników w wieku od 7 do 17 lat. Zgodnie z regulaminem konkursu, prace plastyczne były oceniane w 2 kategoriach wiekowych: dzieci do 12 roku życia i młodzież powyżej 12 roku życia. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy otrzymali też dyplomy.

Do udziału w konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna” zaproszeni byli wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Miasta Białegostoku. Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji świątecznych, pogłębianie wiedzy na temat symboliki świat wielkanocnych  oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 31 uczestników w wieku od 7 do 17 lat. Zgodnie z regulaminem konkursu, prace plastyczne były oceniane w 2 kategoriach wiekowych: dzieci do 12 roku życia i młodzież powyżej 12 roku życia. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy otrzymali też dyplomy.