E-Usługi

Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zachęca do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej takich jak: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Bankowość Elektroniczna, Portal PUE ZUS lub Platforma ePUAP.

Jeśli posiadasz profil zaufany, certyfikowany podpis elektroniczny lub e-dowód możesz złożyć wniosek elektronicznie m.in. za pośrednictwem portalu Emp@tia lub platformy ePUAP.

Uwaga! Skany wniosków oraz dokumentów wysyłane do tut. Ośrodka przez e-mail nie są akceptowalne.

 

Portal Emp@tia

 Logo portalu empatia.mpips.gov.pl

Portal Emp@tia

Wnioski o:

 • świadczenie wychowawcze „500+”,
 • świadczenie Dobry start „300+”,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka „Becikowe”,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu "Za życiem",
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie pielęgnacyjne.

- można składać za pośrednictwem portalu emp@tia wchodząc na stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ (zakładka eWnioski / Złóż wniosek o świadczenie elektronicznie– https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/). Instrukcja składania wniosków przez emp@tię – kliknij.

 Obraz przedstawiający wygląd portalu Empatia

 

 

Bankowość elektroniczna oraz portal PUE ZUS

 Obraz przedstawiający bank z myszą komputerowąLogo portalu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Platforma PUE ZUS

Ponadto wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” oraz świadczenie Dobry Start „300+” można składać również:

 

 

Platforma ePUAP

 Logo Elektronicznej Platfomy Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej, za pośrednictwem której kierowana jest do niego korespondencja.

Wchodząc na stronę  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw wybieramy odpowiedni urząd, do którego chcemy skierować pismo (pełna nazwa tut. Ośrodka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Białystok (miasto), ul. Malmeda Icchoka 8). 

Za pośrednictwem platformy ePUAP można składać wszelkie pisma do urzędu, m.in.:

 • podania,
 • zażalenia,
 • skargi,
 • odwołania,
 • a także wnioski wraz z dokumentami niezbędnymi do przyznania nw. świadczeń:
  • świadczenie wychowawcze „500+”,
  • świadczenie Dobry start „300+”,
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „Becikowe”,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
  • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu "Za życiem",
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • dodatek mieszkaniowy,
  • dodatek energetyczny,
  • wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby złożyć dany wniosek w pierwszej kolejności wydrukuj go, dokładnie wypełnij i podpisz (druki do pobrania). Następnie zeskanuj wniosek wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia go. Zaloguj się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybierz zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego, następnie kliknij przycisk Załatw sprawę. W formularzu wpisz informację dla urzędu oraz dołącz zeskanowany wniosek wraz z dokumentami w formie załączników. Podpisz wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Decyzję w sprawie otrzymasz w formie elektronicznej na Twoją skrzynkę na platformie ePUAP.

 

Warunkiem korzystania z elektronicznych narzędzi urzędowych, czyli portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS lub platformy ePUAP jest posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu.

Wejdź i zobacz, jak wypełnić wnioski o:

 1. Świadczenie wychowawcze „500+” – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 2. Świadczenie Dobry start (300 +) – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX) (WAŻNE! Tylko w okresie od 01 lipca do 30 listopada)
 3. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka „Becikowe” – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 5. Świadczenie rodzicielskie – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 6. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOC)
 7. Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu "Za życiem"– wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 8. Zasiłek pielęgnacyjny – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 9. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 10. Świadczenie pielęgnacyjne – wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 11. Dodatek Mieszkaniowy - wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX), wzór wypełnionej deklaracji o wysokości dochodów (Wersja DOCX)
 12. Dodatek Energetyczny - wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)
 13. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zminejszania wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzór wypełnionego wniosku PDF (Wersja DOCX)

 

 

 

 

Profil zaufany

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, np. wysłać wniosek o świadczenie wychowawcze przez portal Emp@tia lub wysłać do urzędu dowolne pismo przez platformę ePUAP.

Bezpłatny profil zaufany możesz założyć i  potwierdzić w pełni online m.in. za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu, o ile bank zapewnia taką możliwość.

Bezpłatny profil zaufany możesz również założyć i potwierdzić w niżej wymienionych instytucjach:

 • Urzędach Skarbowych w Białymstoku,
 • Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku,
 • Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku,
 • ZUS Oddział w Białymstoku.

Sprawdź, jak założyć bezpłatny profil zaufany (link: obywatel .gov.pl)

 

 

E-dowód

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. E-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty), elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Sprawdź, jak uzyskać e-dowód (link: obywatel.gov.pl)