Odnośnik do artykułu

logo senior plus

Odnośnik do artykułu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, iż nie współpracuje z Fundacją Podaruj Pomoc. Wykorzystywanie nazwy i logo MOPR jako „partnera” oraz zdjęć siedziby MOPR przez ww Fundację jest nieuprawnione.

Flaga i godło Polski, logo MRiPS, logo MOPR

W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021, Projekt „Wiem, Umiem i Reaguję” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował cykl 6 warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli oświaty i służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty
w których łącznie uczestniczyło 58 osób.

Przypominamy, iż od dnia 17.01.2022 r. do owołania w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 będą przyjmowani wyłącznie interesanci, którzy dokonali rezerwacji wizyty w MOPR na konkretny dzień i godzinę.

Rezerwacji można dokonać na stronie MOPR w zakładce E-kolejk@ (Poradnik Interesanta) lub pod numerami telefonów:

85-748-98-59: 85-742-29-00.

Powyższe ograniczenia wynikają z licznych zakażeń pracowników wirusem SARS-CoV-2.

Flaga Godlo bez tekstuSenior plus

Z dniem 01.01.2022r. utworzono Klub „Senior+”, który funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przy ul. Białej 13/33.

Informacje dotyczące rekrutacji do Klubu „Senior+” można uzyskać pod numerami telefonu 85 879-77-41 lub 85 879-77-40., w godz. 7.30-15.30 (wtorek – piątek),
8.00-17.00 (poniedziałek).

Odnośnik do artykułu

W dniu 29.12.2021 r. w siedzibie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej odbyło się spotkanie
z Mikołajem. Z uwagi na reżim sanitarny dzieci z rodzicami indywidualnie odbierały paczki za udział w konkursie „Kartka świąteczna”. Rodziny miały możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem.

Odnośnik do artykułu

W dniu 07.12.2021 r. w Zespole ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku odbyło się spotkanie „Herbatka u asystenta”, na którym uczestnicy mogli nauczyć się, jak wykonać kartki bożonarodzeniowe.

 Udział wzięło 50 rodzin, łącznie wpłynęło 112 prac. Każdy z uczestników otrzymał upominek.

Odnośnik do artykułu

W związku z liczną absencją chorobową pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zawiadamia, iż od dnia 17.01. 2022 r. do odwołania będą przyjmowani wyłącznie interesanci, którzy celem złożenia wniosku o świadczenia i dodatki, w tym również o dodatek osłonowy dokonali internetowej rezerwacji wizyty w MOPR na konkretny dzień i godzinę.

Odnośnik do artykułu

W dniu 7.01.2022 r. Kasa przy ul. Klepackiej jest nieczynna. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe.