W lutym br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku a Aresztem Śledczym w Białymstoku.

Na mocy porozumienia rozpocznie się kolejna edycja Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – prowadzona przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR w Białymstoku na terenie jednostki penitencjarnej. Program skierowany jest do osób osadzonych za stosowanie przemocy w rodzinie. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

W dniu 24.02.2023 r. odbyła się wstępna rekrutacja uczestników Programu.

 01

Autor zdjęcia: ppor. Kamil Glanowski

 

Opis zdjęcia:

Przy stole, przodem do obiektywu, siedzą dwie kobiety. Z prawej strony znajduje się Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, natomiast z lewej strony Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku. Obie mają przed sobą dokument, który podpisują.