logo aktywny samorzadInformujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Wnioski można złożyć elektronicznie w systemie SOW, w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłać drogą pocztową.

Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW, osoby posiadające podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP mogą uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku, przy czym preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z niej po raz pierwszy. Aż 30 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku otrzymają osoby, których wnioski będą kompletne w dniu przyjęcia.

Czytaj więcej…