Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że z uwagi na wyczerpanie limitu 250 wniosków w dniu 07.02.2023r., od godz.13.45 wstrzymuje przyjmowanie ,,Kart zgłoszenia Seniora” do uzyskania wsparcia w formie usługi ,,opieki na odległość” w ramach realizacji Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.