POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – zaopatrzenie w wyroby medyczne

Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами

pefron
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Miasto Białystok przystąpiło do realizacji Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Moduł I programu skierowany jest do obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W ramach programu obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością mogą otrzymać świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

Czytaj dalej .....