Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że od dnia 01 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór o wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

druk do pobrania