W związku ze zmianami organizacyjnymi w Ośrodku, Dział Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zmienił lokalizację.

Obecnie Dział Opieki na Dzieckiem MOPR w Białymstoku mieści się w budynku przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku.

Numery telefonów do działu pozostają bez zmian.

Wszystkie numery telefonów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku są dostępne na stronie w zakładce Kontakt.