Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:  

  • przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być przyznane świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy