Ukraiński / український

Громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, і заявляють про свій намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL, мають право на наступну допомогу:

Polski / польський

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku udziela pomocy

INFORMACJA / ІНФОРМАЦІЯ