Wypłata dodatków osłonowych w kasie MOPR przy ul. Klepackiej 18 (wejście C i D) w godz. 10-13

  • z wniosków złożonych w styczniu 2022 r. nastąpi w dwóch równych ratach:
    • I rata w dniach 21-22 marca 2022 r. i 28-31 marca 2022 r.
    • II rata  w dniach 28-30 listopada 2022 r.
  • z wniosków złożonych od lutego 2022 r. do października 2022 r. nastąpi w przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2022 r. do listopada 2022 r.