Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Wnioski można złożyć elektronicznie w systemie SOW, w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłać drogą pocztową.

Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW. Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW można uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku.

Program „Aktywny samorząd”