W  dniu 25 stycznia 2022r. w Klubie  „Senior+"   Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski spotkał się z seniorami w  wyremontowanych  pomieszczeniach budynku przy ul. Białej 13/33. Na spotkaniu obecny był również Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pan Zbigniew Nikitorowicz.

Klub to ważne miejsce, dzięki któremu seniorzy mogą być bardziej aktywni
i kontaktować się z innymi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Emerytura to taki wiek, kiedy wreszcie możemy pomyśleć o aktywności, na jaką wcześniej nigdy nie było czasu. Życzę wszystkim seniorom, aby znajdowali czas na realizację swoich pasji i zainteresowań.

Klub „Senior+” posiada 35 miejsc i zapewni wsparcie dla ok. 100 osób (rotacyjnie). Z oferty Klubu skorzystają osoby w wieku 60 lat i więcej, mieszkańcy Białegostoku, nieaktywni zawodowo.  Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przewiduje się zajęcia m.in. muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne.

Na utworzenie Klubu „Senior+” Miasto Białystok pozyskało środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 200 000 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Miasto Białystok z własnych środków wydatkowało kwotę 653 272 zł. Bezpośrednim realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia o powierzchni ok. 180 m2. Są to sale spotkań, pomieszczenie do zajęć ruchowych, aneks kuchenny i 2 łazienki. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pomieszczeń klubu jest wyjście do ogrodu, co stwarza miejsce do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.