Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, iż nie współpracuje z Fundacją Podaruj Pomoc. Wykorzystywanie nazwy i logo MOPR jako „partnera” oraz zdjęć siedziby MOPR przez ww Fundację jest nieuprawnione.