Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że został wyznaczony do realizacji zadania z zakresu dodatku osłonowego mieszkańcom Białegostoku.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Uwaga!

  • Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
  • W innym przypadku obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty na stronie internetowej MOPR w Białymstoku w zakładce E-kolejk@.
  • Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego
    lub wrzucenia wniosku do skrzynki podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy
    ul. Klepackiej 18.

Czytaj więcej ->