Flaga i godło Polski, logo MRiPS, logo MOPR

W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021, Projekt „Wiem, Umiem i Reaguję” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował w dniu 28 października 2021 r. konferencję pod tytułem „Wspólnie możemy zatrzymać przemoc w rodzinie”. Celem konferencji było nawiązanie współpracy z instytucjami oświaty i służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzenie wiedzy pracowników oświaty i  służby zdrowia w tym zakresie, rozpoznawania sygnałów świadczących o  przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności udzielania wsparcia i  wszechstronnej pomocy osobom borykającym się z tym problemem.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W konferencji uczestniczyli:

 • Zbigniew Nikitorowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Małgorzata Urbańska – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok,
 • Wiesława Ćwiklińska - Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • Adam Kurluta Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • Dorota Panas – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
 • Agnieszka Uszyńska - Dyrektor Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku),
 • Dyrektorzy i Przedstawiciele Szkół i Przedszkoli z Miasta Białegostoku

W swoich wystąpieniach zaproszeni prelegenci dzielili się swoim doświadczeniem w  zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przekazali wiedzę na temat sygnałów mogących świadczyć o przemocy w rodzinie, wpływu deprywacji emocjonalnej w dzieciństwie na jakość życia osoby dorosłej, roli poszczególnych grup zawodowych w pomocy osobom doświadczającym przemocy. Pan Zbigniew Nikitorowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku w swoim wystąpieniu podkreślił ważność działań wszystkich służb w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej i zapewnienia wsparcia osobom doświadczającym tego rodzaju kryzysu. Pani Wiesława Ćwiklińska, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku wskazywała ważną rolę pracowników oświaty i konieczność interdyscyplinarnej współpracy w tym zakresie.

Wiedzą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzielili się:

 • Małgorzata Urbańska
  Struktura Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok. Rola pracowników oświaty i służby zdrowia w realizacji procedury - Niebieskie Karty”
 • Małgorzata Apolinarska
  „Dziecko w obliczu przemocy – dziecko w kryzysie”
 • Jadwiga Zasuwik
  „Wpływ deprywacji emocjonalnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na budowanie relacji w wieku dorosłym”

Konferencję zakończono panelem dyskusyjnym.