W dniu dzisiejszym zostały opublikowane zarządzenia dot. konkursów na 2022 r. Zarządzenia dostępne do pobrania na BIP oraz na podstronie Zlecenie zadań publicznych

Zarządzenia Nr 48/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16.11.2021 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

  1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2022 r.),
  2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2022 r.).

Zarządzenia Nr 49/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. pn.: Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;

Zarządzenia Nr 50/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. pn.: Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.