Od dnia 1 listopada 2021 r. będą obowiązywać nowe korzystniejsze zasady przyznawania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O pomoc finansową mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2, do którego posiadają tytuł prawny,
  • dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej*) tj:
    • 2 103,00 zł w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.,
    • 2 328,00 zł od 01.01.2022 r.
  • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych,
  • zbierają odpady w sposób selektywny.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18.

Wzór wniosku obowiązujący od 1 listopada 2021 r. do pobrania.

Czytaj więcej -->