Flaga Godlo bez tekstu

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą:

„Wiem, Umiem i Reaguję”

Czytaj więcej...  →