Informujemy o kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod nazwą Rights for all seasons/Prawa przez cały rok. Celem kampanii jest podnoszenie świadomości mobilnych pracowników sezonowych  i ich pracodawców w zakresie ich praw  i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.
W jej ramach polska sieć EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak przykładowo: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.

Bieżące informacje na temat kampanii znajdują się na stronie internetowej: (link)

Informacje na temat warunków podejmowania pracy sezonowej w poszczególnych krajach UE/EOG: (link)

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego: (link)